فرهنگ ايمني و راهكارهاي ارتقا آن در سازمان ها

 
 

محتوای دوره:

ارتباطات به عنوان فلسفه وجودي سازمان اهميت و نقش مكاتبات اداري نامه هاي اداري انواع نامه ها و ضوابط مورد عمل در تنظيم عناوين مراحل تهيه نامه هاي اداري بخشنامه ، صورتجلسه ، دستورالعمل ، احكام ، فرم ها رعايت دستور زبان در مكاتبات اداري ويژگيهاي نوشته خوب برخورد با نوشته هاي اداري  

 
 
 

هدف :

آشنايي با شيوه هاي صحيح نگارش نامه هاي اداري  

 
 
 
 

توانايي شركت كنندگان پس از دوره:

کسب مهارت هاي نگارش صحيح نامه هاي اداري  

 
 
 
 

منابع آموزشي :

جزوه ارائه شده توسط مدرس 

 
 
 

قابل استفاده براي:

مديران ارشد ، كارشناسان و مسئولين دفاتر  

 
 
 
 

پيش نياز:

ندارد 

 
 
 
 

دوره هاي مرتبط:

اصول برقراري ارتباط موثر، ارتباطات  

 
 
 
 

كارگاه آموزشي:

ندارد 

 
 
چاپ
 
 

مدت دوره:

2 روز (16 ساعت) 

 
 
     
2008-2009 Imq Academy Co. All Rights Reserved.