فرهنگ ايمني و راهكارهاي ارتقا آن در سازمان ها

 
 

محتوای دوره:

تعاریف و اصطلاحات  نقش ایمنی در سازمان  رو ش های ارزیابی ایمنی در محیط کار  نقش ایمنی در تولید  نقش ایمنی در بهره وری  رو ش های بررسی حوادث  نقش مدیران در فرهنگ ایمنی  معرفی سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت  راهکارهایی جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی در سازمان  

 
 
 

هدف :

 بررسی جایگاه ایمنی در سازمان ها و ارائه رویکردهایی جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی 

 
 
 
 

توانايي شركت كنندگان پس از دوره:

- 

 
 
 
 

منابع آموزشي :

جزوه ارائه شده توسط مدرس 

 
 
 

قابل استفاده براي:

-  

 
 
 
 

پيش نياز:

ندارد 

 
 
 
 

دوره هاي مرتبط:

 تشریح الزامات استاندارد OHSAS 18001:2007 ، تشریح الزامات HSE-MS ، آشنایی با خطرات محیط کار OHSAS 18002 

 
 
 
 

كارگاه آموزشي:

ندارد 

 
 
چاپ
 
 

مدت دوره:

2 روز (16 ساعت) 

 
 
     
2008-2009 Imq Academy Co. All Rights Reserved.